Förr

Posted by admin - November 11th, 2014

Förr betraktades den här typen av underkläder som något fruktansvärt syndigt och omoraliskt. Numera är det vardagsmat att se dem i de vanliga mediernas söndagsbilagor eller på frågespalterna och samlevnad. En attitydsvängning i synen på människokroppen och hur den kan exponeras utan att folk reagerar. Naturligtvis finns det grupper kvar i samhället som reagerar negativt på den typen av kläder, men det är inte många. Samtidigt pågår det en sexualisering rakt över lag i samhället, där gränserna hela tiden flyttas fram. Vad som är tillåtet nu var inte acceptabelt förr. Kläder och andra uttryckssätt blir hela tiden djärvare och utmanar. Och en acceptans för det hela växer fram. Faktiskt en utveckling som i det stora hela är positivt.  Att inte behöva smyga med känslor att kunna bejaka lusten och glädjen är till välgärning för de allra flesta. Om man nu tycker att man kan göra det med raffiga kläder, så vem skadas av det egentligen. Knappast någon. Så frågan är vad det hela kommer att sluta någonstans.