Torrt

Posted by admin - July 14th, 2018

Besvärande torka för bönderna i första hand men effekten kan på sikt bli mycket problematiskt för resten av landet också. Med nödslakt av djur och i värsta fall konkurser så blir det ett allvarligt tapp i livsmedelsproduktionen i landet som redan tidigare gått ned till en låg egen försörjning för landet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Blog Home