Start

Posted by admin - September 1st, 2012

på skolan. Och med det innebär en del kostnader för de som har barn i skolåldern. Pennor, miniräknare och diverse annat som skall införskaffas. Och sist men inte minst skall allt det här inkl skolböckerna bäras i någonting. Varianter som skolväskor, plastpåsar, ryggsäckar eller annat brukar användas. Numera skall dessutom en dator släpas med till skolan också. Förr var det en räknesticka som vara det mest tekniska hjälpmedlet man hade med sig. Men tiderna förändras. Inte alltid till det bättre, men förändras gör det.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Blog Home