Likvidera

Posted by admin - March 25th, 2019

Det finnas en uppsjö av olika orsaker till att inte längre vilja driva företag, vare sig det är lusten som tagit slut, andra möjligheter eller att det inte riktigt gick som det var tänkt. Men när det ska till att likvidera aktiebolag så finns det bara fem sätt att avveckla det på. Likvidation innebär att bolaget löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott har fördelats mellan ägarna. En frivillig likvidation måste drivas igenom via en bolagsstämma innan den registreras hos Bolagsverket. Tvångslikvidation kan ske ifall aktiebolaget inte uppfyller kraven som finns på dem, och det är då upp till Bolagsverket eller en allmän domstol att driva beslutet. Försäljning av aktierna är ett sätt att avveckla sitt eget intresse i bolaget, det är något som sker mellan säljaren och köpare, en eller flera och går under reglerna för bolagsordningen och eventuella aktieägaravtal. Fusion betyder att bolaget upplöses utan likvidation då ett övertagande aktiebolag tar över tillgångar och skulder. Brukar även kallas för absorption. Delning är ett fjärde sätt, vilket betyder att tillgångar och skulder helt eller delvis övertas av andra aktiebolag. Överlåtes allt så upplöses företaget under liknande förhållanden som vid fusion. Men delning går också att göra delvis och i det fallet blir en del av företaget kvar om än i mindre format. Slutligen kan företaget gå i konkurs. Aktiebolaget avvecklar alla tillgångar för att i den mån det går betala av bolagets skulder. Beslut om detta fattas av tingsrätten där bolaget har sitt registrerade säte.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Blog Home