Samkväm

Posted by admin - April 21st, 2020

En liten väl snabb beskrivningen hur en konferens går till i filmklippet ovan. Visserligen kan den sluta så där framåt kvällningen men det brukar ta lite tid av sittningar mer eller mindre meningslösa först för deltagarna. Och just det där som händer på kvällen och natten följer det gamla ordspråket – det som händer på konferensen stannar på konferensen- . Så inte helt ovanligt att både det ena och det andra händer där. Men oavsett det så brukar det finns något fast att ta fasta på vid de träffarna eller om man skall kalla det för teamword-arbeten. Möbler av de olika slag brukar vara dedikerade just för konferensanvändning, hela setet så att säga, podium för föredragshållare, stolar bord och diverse tillbehör av olika slag.

Hem

Posted by admin - August 7th, 2019

Priset per kvadratmeter i Stockholmsregionen har ökat markant de senaste tjugo åren och det har varit en otroligt bra säljmarknad för den som velat avyttra villa, radhus eller lägenhet. Med ett svalnande intresse och mer stabiliserade priser så tar nu säljarna nya tag för att göra sig mer attraktiva och homestaging Stockholm med omgivande kranskommuner har tagit fart då köparna blivit mer restriktiva och noggranna. Det har blivit lite av en skönhetstävling för hem och boende för att få ut så mycket som möjligt vid en försäljning och det går ofta att slå marknadspriset om det görs rätt.

Likvidera

Posted by admin - March 25th, 2019

Det finnas en uppsjö av olika orsaker till att inte längre vilja driva företag, vare sig det är lusten som tagit slut, andra möjligheter eller att det inte riktigt gick som det var tänkt. Men när det ska till att likvidera aktiebolag så finns det bara fem sätt att avveckla det på. Likvidation innebär att bolaget löses upp efter det att skulderna betalats och eventuellt överskott har fördelats mellan ägarna. En frivillig likvidation måste drivas igenom via en bolagsstämma innan den registreras hos Bolagsverket. Tvångslikvidation kan ske ifall aktiebolaget inte uppfyller kraven som finns på dem, och det är då upp till Bolagsverket eller en allmän domstol att driva beslutet. Försäljning av aktierna är ett sätt att avveckla sitt eget intresse i bolaget, det är något som sker mellan säljaren och köpare, en eller flera och går under reglerna för bolagsordningen och eventuella aktieägaravtal. Fusion betyder att bolaget upplöses utan likvidation då ett övertagande aktiebolag tar över tillgångar och skulder. Brukar även kallas för absorption. Delning är ett fjärde sätt, vilket betyder att tillgångar och skulder helt eller delvis övertas av andra aktiebolag. Överlåtes allt så upplöses företaget under liknande förhållanden som vid fusion. Men delning går också att göra delvis och i det fallet blir en del av företaget kvar om än i mindre format. Slutligen kan företaget gå i konkurs. Aktiebolaget avvecklar alla tillgångar för att i den mån det går betala av bolagets skulder. Beslut om detta fattas av tingsrätten där bolaget har sitt registrerade säte.

« Previous Entries